Een nieuw en toekomstbestendig meldkamersysteem

De meldkamer is een onmisbare schakel voor mensen in nood. Om mensen te kunnen blijven helpen, is een nieuw toekomstbestendig meldkamersysteem van groot belang. Een nieuw en toekomstbestendig meldkamersysteem brengt de nodige uitdagingen met zich mee, waar wij antwoord op hebben. TOCH is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven TriOpSys, Ordina, CGI, Hexagon en Frequentis.

Een onafhankelijke marktpartij

In deze samenwerking wensen wij de partij te worden die in opdracht van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) het Nieuwe Meldkamer Systeem (NMS) realiseert, implementeert en beheert. Middels een door de LMS te initiëren en regisseren EU-Tender proces, gaat de LMS haar uiteindelijke keuze uit de diverse marktpartijen maken. TOCH (als geheel of de individuele bedrijven) is noch betrokken in het opzetten en/of regisseren van het EU-Tenderproces, noch partij of onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Wij zijn één van de marktpartijen en wij wensen de andere partijen “een prettige wedstrijd (offerteproces) toe!”.

“TOCH kan de meldkamer helpen haar rol te continueren en tegelijkertijd de meldkamer te innoveren en toekomstklaar te maken”

Een uitdaging?

De vraag naar een nieuw meldkamersysteem wordt gestimuleerd door diverse ontwikkelingen: nieuwe technologieën, hoge verwachtingen vanuit de samenleving en aangescherpte wetgeving. Hoe ga je om met deze uitdagen? Hoe kan TOCH een nieuw meldkamersysteem ontwikkelen en introduceren, terwijl de huidige dienstverlening 24/7 doorgaat en niet onderbroken mag worden?

nieuw toekomstbestendig meldkamersysteem

Een oplossing!

Het Nederlandse samenwerkingsverband “TOCH”, bestaande uit TriOpSys, Ordina, CGI, Hexagon en Frequentis, beschikt over een compleet dekkend aanbod van diensten, producten en competenties, waarmee de uitdagingen van de meldkamer gecontroleerd, planmatig en toekomstgericht kunnen worden opgelost.

TOCH biedt een meldkamersysteem met een geïntegreerde koppeling met 112-diensten. Wij voorzien in koppelingen met Burgernet, NL-Alert, BART! en andere systemen. TOCH heeft een planmatige en gecontroleerde aanpak voor:

  • De procesherinrichting
  • Het implementeren van de hardware/software systemen en koppelingen
  • De gecontroleerde overgang van huidig naar nieuwe systemen
  • De training en begeleiding van Meldkamer personeel en hulpdiensten
  • Het IT-beheer en de doorontwikkeling

TOCH is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Triopsys, Ordina, CGI, Hexagon en Frequentis

Voor jou!

Een nieuw meldkamersysteem dient rekening te houden met diverse partijen die nauw betrokken zijn bij het maken en verwerken van (nood)meldingen. Een nieuw meldkamersysteem zal invloed hebben op, onder andere, de volgende partijen: De Centralist, de Hulpverlener, de Burger en de Overheid. TOCH heeft veel ervaring met deze partijen en kan daardoor goed inschatten wat de impact zal zijn van een nieuw meldkamersysteem.

“Jij bent ook overtuigd van het nieuwe meldkamersysteem, TOCH?!”

Bibliotheek

Contact